Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Ketamina jako narzędzie w walce z chorobą alkoholowąAlkoholizm to choroba bardzo poważna, dotykająca naprawdę sporo ludzi. Szacunkowo w samej tylko Polsce jest od 600 tys. do 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu. Natomiast osób pijących nadmiernie i szkodliwie, chociaż niezdiagnozowanych, szacuje się na około trzy miliony. To pokazuje, jak dużym problemem jest alkohol. Istnieje jednak kilka sposobów walki z alkoholizmem, a jednym z nich jest odpowiednio prowadzona psychoterapia, która uważana jest za podstawową formę leczenia tej strasznej choroby. Okazuje się jednak, że świetnym narzędziem do walki z alkoholizmem jest także ketamina, która w połączeniu z terapią jest bardzo skuteczna. Czym ona jest i jak się ją wykorzystuje w leczeniu choroby alkoholowej?


Ketamina – czym jest?


Aby określić rolę ketaminy w leczeniu choroby alkoholowej, warto najpierw zastanowić się czym w ogóle ketamina jest. Definicyjnie patrząc jest to wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, klasyfikowany jako substancja psychoaktywna. Stosowana jest ona jako lek w medycynie, także w weterynarii jako środek znieczulający przedoperacyjnie. Ketamina z powodzeniem jest także stosowana do leczenia depresji. Farmakologiczne działanie ketaminy polega głównie na antagonizmie, czyli blokowaniu poprawnej pracy niektórych receptorów, ale działanie to jest o wiele krótsze niż w wypadku innych środków i pozbawione części ich efektów ubocznych.

Historia ketaminy jest również bardzo ciekawa. Otóż zsyntetyzował ją amerykański chemik Calvina Stevens w 1962 roku na Uniwersytecie w Michigan. Ketamina była wykorzystywana jako nowy środek anestezjologiczny po tym, gdy stwierdzono, że fencyklidyna, która wtedy była wykorzystywana w anestezjologii, charakteryzuje się zbyt silnym oddziaływaniem psychozogennym. Ketamina została opatentowana w 1966 roku przez Parke-Davis, a w 1970 roku amerykańska FDA zarejestrowała ją do stosowania w anestezjologii u dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku. Od tego czasu była powszechnie stosowana jako lek anestezjologiczny, co zawdzięczała szybkiemu początkowi i końcowi działania oraz możliwości wyłączania świadomego przeżywania bez wpływu na układ oddychania i krążenia. Biologiczny profil bezpieczeństwa ketaminy jest dobrze poznany na podstawie ponad 7000 opublikowanych doniesień.


Ketamina w leczeniu uzależnień


Pierwszym psychiatrą, który docenił potencjał ketaminy w leczeniu uzależnień, był dr Krupitsky. W 1985 r. opracował technikę z wykorzystaniem ketaminy, a dokładniej halucynogenną terapię ketaminą, którą wykorzystywał w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu. Stworzył on koncepcję modelu awersyjnego przewarunkowania, w którym wykorzystuje się przygotowanie i sugestię w połączeniu z wywoływaniem odmiennego stanu świadomości za pomocą ketaminy. To ją właśnie Krupitsky wykorzystał w celu wzmocnienia negatywnych stanów psychicznych w skojarzeniu z utrzymywaniem się negatywnych następstw uzależnienia od alkoholu. Innymi słowy, model ten polega na wywołaniu i wzmacnianiu farmakologicznym stanu osiągnięcia “całkowitego dna”. W dziedzinie terapii uzależnień często mówi się o konieczności osiągnięcia takiego stanu przed podjęciem wysiłków prowadzących do odzyskania trzeźwości. Jednak ketamina może także działać łagodniej. Badanie przeprowadzone na grupie osób pijących bardzo duże ilości alkoholu, a dokładnie piwa pokazało, że podanie ketaminy spowodowało spadek częstotliwości oraz ilości spożywanego alkoholu. Do tego badani zgłaszali mniejszą chęć do picia alkoholu, a zatem ograniczyli jego spożywanie, a nawet pojawiały się u nich dni całkowitej abstynencji. Naukowy analizując efekty eksperymentu zauważyli także korelację między stężeniem ketaminy we krwi, a zmniejszeniem się średniej ilości wypijanego alkoholu.


Kto powinien używać ketaminy w leczeniu choroby alkoholowej?


Zaznaczyć trzeba jednak, że używanie ketaminy w walce z alkoholizmem nie może być prowadzone samodzielnie. To lekarz decyduje o takim leczeniu i przebiega ono całkowicie pod jego kontrolą. Wynika to między innymi z faktu, że ketamina jest lekiem psychoaktywnym i po jej zażyciu występują efekty, podczas których pacjent może nie kontrolować swojego zachowania. Do tego ketamina niewłaściwe używana może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Niekontrolowane przyjmowanie ketaminy może nieść za sobą negatywne skutki uboczne, a nawet uzależnie. Jednak podawana pod kontrolą jest lekiem bezpiecznym i nie wykazano jej długofalowego negatywnego wpływu na pacjentów, którzy ją przyjmowali. Leczenie ketaminą przynosi natomiast naprawdę pozytywne wyniki, które pojawiają się nawet u osób wykazujących bardzo dużą lekoodporność.