Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Rodzaje zaburzeń psychotycznychNazwa psychoza wywodzi się z języka greckiego i oznacza psyche – dusza, osis – szaleństwo. W psychiatrii zaburzenie to określane jest jako stan umysłu. Osoba, u której zdiagnozowano psychozę, ma trudności w prawidłowej percepcji rzeczywistości. Żyje w swoim własnym świecie i jest przekonana, że jej przeżycia są prawdziwe, a ona sama funkcjonuje normalnie. Objawami psychotycznymi nazywamy fałszywe przekonania, czyli urojenia oraz omamy (halucynacje) wzrokowe, węchowe, smakowe, cenestetyczne i słuchowe. Do objawów psychotycznych zaliczamy również występującą w psychozie dezorganizację w myśleniu i zachowaniu.

W zaburzeniach psychotycznych pacjent nie ma świadomości, że jego zachowanie jest niezgodne z rzeczywistością. Może mieć zniekształcone myśli, czyli urojenia i rozkojarzenie toku myślenia. Zniekształcone mogą być także doznania zmysłowe – występują wtedy omamy, czyli halucynacje. Mechanizmy powstawania większości chorób psychicznych są dość dobrze poznane, aczkolwiek wiele jeszcze pozostaje zagadką. Wiemy, że w psychozach kluczową rolę odgrywa układ dopaminowy, serotoninowy oraz glutaminianowy. Przyczynami powstawania choroby mogą być czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Bardzo wiele psychoz zalicza się do endogennych, czyli spowodowanych czynnikami genetycznymi. Do takich należy schizofrenia, która jest chorobą przewlekłą i objawia się nie tylko halucynacjami i urojeniami, ale również dezorganizacją myślenia i zachowania, spłyceniem afektu, ambiwalencją oraz wycofaniem społecznym. Zaburzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi to psychozy egzogenne m.in. wywołane zatruciem narkotykami lub dopalaczami oraz psychozy reaktywne wywołane silnym stresem.

Rodzaje zaburzeń psychotycznych

Psychoza paranoidalna jest zespołem psychotycznym, charakterystycznym dla schizofrenii. Bardzo specyficzne dla tej psychozy są urojenia prześladowcze i omamy słuchowe o charakterze głosów komentujących lub rozkazujących. Psychoza alkoholowa natomiast jest zaburzeniem, które występuje z powodu nadużywania alkoholu, nałogu trwającego często wiele lat, a objawia się po kilku dniach abstynencji. Ma ona kilka odmian: pierwszą jest majaczenie alkoholowe – zaburzenia świadomości, mania prześladowcza, omamy wzrokowe, pacjent ma wrażenie, że chodzą po nim insekty, cierpi na bezsenność, występuje u niego nieuzasadniony lęk; drugą jest halucynoza alkoholowa – omamy wzrokowe tzw. białe myszki, występuje silna agresja, omamy słuchowe – pacjent słyszy glosy nawołujące do zabójstwa; trzecią jest paranoja alkoholowa, czyli zespół Otella – występujący u osób uzależnionych od alkoholu, głównie u mężczyzn (rzadko u kobiet, ale również zdarzają się takie przypadki) i objawiający się chorobliwą zazdrością – zdrada partnera zatacza coraz większy krąg kochanków z absurdalnymi dowodami.

Psychoza reaktywna – może ją wywołać stres ze względu na traumatyczne przeżycie.

Zaburzenia psychotyczne mogą także występować w przebiegu depresji, manii oraz u osób z zaburzeniami osobowości typu borderline. Zaburzenia tego typu występują także po narkotykach, we wszelkich zaburzeniach somatycznych, chorobie Parkinsona, HIV i w czasie leczenia sterydami oraz u pacjentów po udarach.